Πρότυπο:Δορυφόροι

Από astronomia.gr
Πήδηση στην πλοήγησηΠήδηση στην αναζήτηση
{{{name}}}
Δορυφόρος Κατηγορία:Φυσικοί Δορυφόροι
{{{image}}}
κάντε κλικ για μεγαλύτερη εικόνα
Ανακάλυψη
Ανακαλύφθηκε από {{{discoverer name}}}
Ημερομηνία {{{date}}}
Στοιχεία Τροχιάς
Ημιάξονας Τροχιάς {{{semimajor}}}
Εκκεντρότητα {{{eccentricity}}}
Περίοδος Περιφοράς {{{sidereal period}}}
Κλίση (ως προς ισημερινό πλανήτη) {{{tilt}}}
Φυσικά χαρακτηριστικά
Μέση διάμετρος {{{diameter}}}
Επιφάνεια {{{area}}}
Μάζα {{{mass}}}
Επιφανειακή Βαρύτητα {{{gravity}}}
Μέση Πυκνότητα {{{density}}}
Περίοδος Περιστροφής {{{rotation period}}}
Κλίση Άξονα {{{axial tilt}}}
Μέση Επιφανειακή Θερμοκρασία {{{temperature}}}
Ανακλαστικότητα {{{albedo}}}
Ατμόσφαιρα {{{atmosphere}}}

Βάλτε τον εξής κώδικα σε κάθε σελίδα φυσικού δορυφόρου για ομοιόμορφη παρουσίαση και αλλάξτε ότι έχει κεφαλαία!

{{Δορυφόροι
|name = ΟΝΟΜΑ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ |
|image = [[Image:ΟΝΟΜΑ_ΑΡΧΕΙΟΥ|300px|{{{name}}}]] 
|discoverer name = ΟΝΟΜΑ |
|date = ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ |
|semimajor = ΗΜΙΑΞΟΝΑΣ ΤΡΟΧΙΑΣ |
|eccentricity = ΕΚΚΕΝΤΡΟΤΗΤΑ |
|sidereal period = ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ |
|tilt = ΚΛΙΣΗ |
|diameter= ΜΕΣΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ |
|area= ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ |
|mass= ΜΑΖΑ |
|gravity= ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ |
|density= ΜΕΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ |
|rotation period= ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ |
|axial tilt= ΚΛΙΣΗ ΑΞΟΝΑ |
|temperature= ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ |
|albedo= ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ |
|atmosphere= ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ |
}}