Εστιακός Λόγος

Από astronomia.gr
Πήδηση στην πλοήγησηΠήδηση στην αναζήτηση

Ο εστιακός λόγος είναι το πηλίκο της εστιακής απόστασης του τηλεσκοπίου προς το άνοιγμα. Για παράδειγμα, αν ένα τηλεσκόπιο έχει εστιακή απόσταση 1,2 μέτρα (1200 χιλιοστά) και άνοιγμα 6 ίντσες (150 χιλιοστά) τότε έχει εστιακό λόγο 1200/150=8 ή όπως συμβολίζεται συνήθως f/8. Οσο πιο μικρός είναι ο λόγος τόσο πιο "γρήγορο" λέμε ότι είναι ένα τηλεσκόπιο. Δηλαδή τα τηλεσκόπια f/4 είναι πιο γρήγορα από τα f/15.


Ο εστιακός λόγος παίζει αρκετά μεγάλο ρόλο, ιδίως στη φωτογράφηση. Αυτό το οποίο είναι σίγουρο είναι ότι τα γρήγορα τηλεσκόπια είναι πιο πρόσφορα για αστροφωτογραφία μακράς έκθεσης καθώς απαιτούν μικρότερους χρόνους έκθεσης. Στην οπτική παρατήρηση δεν θα παίξει ιδιαίτερο ρόλο, ωστόσο μπορεί να παίξει ρόλο στη φορητότητα του τηλεσκοπίου (ιδίως στα νευτώνεια).


Επίσης,

  • για έναν δεδομένο προσοφθάλμιο, όσο πιο γρήγορο είναι ένα τηλεσκόπιο τόσο πιο μικρή μεγέθυνση και πιο ευρύ οπτικό πεδίο θα δίνει το τηλεσκόπιο.
  • τα αργά τηλεσκόπια "καλύπτουν" κάπως τις οπτικές ατέλειες των οπτικών τους (και των προσοφθαλμίων), ενώ αυτές είναι πιο έντονα ορατές στα γρήγορα τηλεσκόπια.