Βαρυτικό Κύμα

Από astronomia.gr
Πήδηση στην πλοήγησηΠήδηση στην αναζήτηση

Αίτιο παραγωγής των βαρυτικών κυμάτων αποτελεί οποιαδήποτε μεταβολή συμβεί σε ένα βαρυτικό πεδίο. Για παράδειγμα η επιταχυνόμενη κίνηση των μαζών και η στρέβλωση στο πεδίο που συνεπάγεται, αποτελεί αίτιο παραγωγής βαρυτικών κυμάτων. Το όλο φαινόμενο αποκτά μετρήσιμες τιμές στην περίπτωση εκπομής βαρυτικών κυμάτων από μελανές οπές, εκρήξεις υπερκαινοφανών ή από αστέρες νετρονίων. Ειδικότερα σε ένα διπλό σύστημα αστέρων, oι αστέρες κατά την περιστροφή τους προκαλούν μεταβολή στη γεωμετρία του χωροχρόνου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εκπομπή κυμάτων τα οποία όπως και κάθε κύμα μεταφέρουν ενέργεια. Η απώλεια ενέργειας προτίθεται να δράσει αποσβεστικά αλλά σε συνδυασμό με την αρχή διατήρησης της στροφορμής καταλήγουμε σε μείωση της διάκεντρης απόστασης των σωμάτων του συστήματος με ταυτόχρονη αύξηση της γωνιακής ταχύτητας περιστροφής.