Κύμα

Από astronomia.gr
Πήδηση στην πλοήγησηΠήδηση στην αναζήτηση

Κύμα καλείται η διάδοση μίας διαταραχής στο χώρο, με ορισμένη ταχύτητα και ταυτόχρονη μεταφορά ενέργειας και ορμής. Προσοχή: τα κύματα δεν μεταφέρουν μάζα. Με τον όρο διαταραχή εννοούμε οποιαδήποτε μεταβολή σε κάποιο φυσικό μέγεθος. Για να δημιουργηθεί ένα κύμα χρειάζεται μία πηγή και η δαπάνη ενός ποσού ενέργειας. Η ύπαρξη ενός μέσου διάδοσης κρίνεται απαραίτητη μόνο στην περίπτωση των μηχανικών κυμάτων.

Είδη κυμάτων

Τα κύματα χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες με βάση τα εξής κριτήρια:

α) το είδος της ενέργειας που μεταφέρουν: τα μηχανικά κύματα χρειάζονται κάποιο μέσο διάδοσης, ενώ τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα διαδίδονται και στο κενό.

β) τη διεύθυνση ταλάντωσης σε σχέση με τη διεύθυνση διάδοσης: στα εγκάρσια κύματα οι διευθύνσεις ταλάντωσης και διάδοσης είναι κάθετες μεταξύ τους, ενώ στα διαμήκη κύματα συμπίπτουν.

γ) τον αριθμό των διαστάσεων στις οποίες διαδίδεται η διαταραχή: τα γραμμικά κύματα μεταφέρουν μηχανική ενέργεια και ορμή σε μία διάσταση, π.χ. κατά μήκος μίας χορδής, τα επιφανειακά κύματα σε δύο διαστάσεις, ενώ στα σφαιρικά κύματα ή κύματα χώρου η διαταραχή απολαμβάνει τρισδιάστατης διάδοσης.

Τα γενικά χαρακτηριστικά μεγέθη για κάθε κύμα είναι: η συχνότητα , η ταχύτητα διάδοσης και το μήκος κύματος.