Διαφορά μεταξύ των αναθεωρήσεων του «Αντικείμενα Messier»

Από astronomia.gr
Πήδηση στην πλοήγησηΠήδηση στην αναζήτηση
 
Γραμμή 33: Γραμμή 33:
 
                 <td align="center">Aquarius</td>
 
                 <td align="center">Aquarius</td>
 
                 <td align="center">21h 30m,9</td>
 
                 <td align="center">21h 30m,9</td>
                 <td align="center">-1o 03'</td>
+
                 <td align="center">-1<sup>o</sup> 03'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 41: Γραμμή 41:
 
                 <td align="center">Canes Venatici</td>
 
                 <td align="center">Canes Venatici</td>
 
                 <td align="center">13h 39m,9</td>
 
                 <td align="center">13h 39m,9</td>
                 <td align="center">28o 38'</td>
+
                 <td align="center">28<sup>o</sup> 38'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 49: Γραμμή 49:
 
                 <td align="center">Scorpio</td>
 
                 <td align="center">Scorpio</td>
 
                 <td align="center">16h 20m,6</td>
 
                 <td align="center">16h 20m,6</td>
                 <td align="center">-26o 24'</td>
+
                 <td align="center">-26<sup>o</sup> 24'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 57: Γραμμή 57:
 
                 <td align="center">Serpens</td>
 
                 <td align="center">Serpens</td>
 
                 <td align="center">15h 16m,0</td>
 
                 <td align="center">15h 16m,0</td>
                 <td align="center">2o 16'</td>
+
                 <td align="center">2<sup>o</sup> 16'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 65: Γραμμή 65:
 
                 <td align="center">Scorpio</td>
 
                 <td align="center">Scorpio</td>
 
                 <td align="center">17h 36m,8</td>
 
                 <td align="center">17h 36m,8</td>
                 <td align="center">-32o 11'</td>
+
                 <td align="center">-32<sup>o</sup> 11'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 73: Γραμμή 73:
 
                 <td align="center">Scorpio</td>
 
                 <td align="center">Scorpio</td>
 
                 <td align="center">17h 50m,7</td>
 
                 <td align="center">17h 50m,7</td>
                 <td align="center">-34o 48'</td>
+
                 <td align="center">-34<sup>o</sup> 48'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 81: Γραμμή 81:
 
                 <td align="center">Sagittarius</td>
 
                 <td align="center">Sagittarius</td>
 
                 <td align="center">18h 01m,6</td>
 
                 <td align="center">18h 01m,6</td>
                 <td align="center">-24o 20'</td>
+
                 <td align="center">-24<sup>o</sup> 20'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 89: Γραμμή 89:
 
                 <td align="center">Ophiuchus</td>
 
                 <td align="center">Ophiuchus</td>
 
                 <td align="center">17h 16m,2</td>
 
                 <td align="center">17h 16m,2</td>
                 <td align="center">-18o 28'</td>
+
                 <td align="center">-18<sup>o</sup> 28'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 97: Γραμμή 97:
 
                 <td align="center">Ophiuchus</td>
 
                 <td align="center">Ophiuchus</td>
 
                 <td align="center">16h 54m,5</td>
 
                 <td align="center">16h 54m,5</td>
                 <td align="center">-4o 02'</td>
+
                 <td align="center">-4<sup>o</sup> 02'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 105: Γραμμή 105:
 
                 <td align="center">Scutum</td>
 
                 <td align="center">Scutum</td>
 
                 <td align="center">18h 48m,4</td>
 
                 <td align="center">18h 48m,4</td>
                 <td align="center">-6o 20'</td>
+
                 <td align="center">-6<sup>o</sup> 20'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 113: Γραμμή 113:
 
                 <td align="center">Ophiuchus</td>
 
                 <td align="center">Ophiuchus</td>
 
                 <td align="center">16h 44m,6</td>
 
                 <td align="center">16h 44m,6</td>
                 <td align="center">-1o 52'</td>
+
                 <td align="center">-1<sup>o</sup> 52'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 121: Γραμμή 121:
 
                 <td align="center">Hercules</td>
 
                 <td align="center">Hercules</td>
 
                 <td align="center">16h 39m,9</td>
 
                 <td align="center">16h 39m,9</td>
                 <td align="center">36o 33'</td>
+
                 <td align="center">36<sup>o</sup> 33'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 129: Γραμμή 129:
 
                 <td align="center">Ophiuchus</td>
 
                 <td align="center">Ophiuchus</td>
 
                 <td align="center">17h 35m,0</td>
 
                 <td align="center">17h 35m,0</td>
                 <td align="center">-3o 13'</td>
+
                 <td align="center">-3<sup>o</sup> 13'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 137: Γραμμή 137:
 
                 <td align="center">Pegasus</td>
 
                 <td align="center">Pegasus</td>
 
                 <td align="center">21h 27m,6</td>
 
                 <td align="center">21h 27m,6</td>
                 <td align="center">11o 57'</td>
+
                 <td align="center">11<sup>o</sup> 57'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 145: Γραμμή 145:
 
                 <td align="center">Serpens</td>
 
                 <td align="center">Serpens</td>
 
                 <td align="center">18h 16m,0</td>
 
                 <td align="center">18h 16m,0</td>
                 <td align="center">-13o 48'</td>
+
                 <td align="center">-13<sup>o</sup> 48'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 153: Γραμμή 153:
 
                 <td align="center">Sagittarius</td>
 
                 <td align="center">Sagittarius</td>
 
                 <td align="center">18h 18m,0</td>
 
                 <td align="center">18h 18m,0</td>
                 <td align="center">-16o 12'</td>
+
                 <td align="center">-16<sup>o</sup> 12'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 161: Γραμμή 161:
 
                 <td align="center">Sagittarius</td>
 
                 <td align="center">Sagittarius</td>
 
                 <td align="center">18h 17m,0</td>
 
                 <td align="center">18h 17m,0</td>
                 <td align="center">-17o 09'</td>
+
                 <td align="center">-17<sup>o</sup> 09'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 169: Γραμμή 169:
 
                 <td align="center">Ophiuchus</td>
 
                 <td align="center">Ophiuchus</td>
 
                 <td align="center">16h 59m,5</td>
 
                 <td align="center">16h 59m,5</td>
                 <td align="center">-26o 11'</td>
+
                 <td align="center">-26<sup>o</sup> 11'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 177: Γραμμή 177:
 
                 <td align="center">Sagittarius</td>
 
                 <td align="center">Sagittarius</td>
 
                 <td align="center">17h 58m,9</td>
 
                 <td align="center">17h 58m,9</td>
                 <td align="center">-23o 02'</td>
+
                 <td align="center">-23<sup>o</sup> 02'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 185: Γραμμή 185:
 
                 <td align="center">Sagittarius</td>
 
                 <td align="center">Sagittarius</td>
 
                 <td align="center">18h 01m,8</td>
 
                 <td align="center">18h 01m,8</td>
                 <td align="center">-22o 30'</td>
+
                 <td align="center">-22<sup>o</sup> 30'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 193: Γραμμή 193:
 
                 <td align="center">Sagittarius</td>
 
                 <td align="center">Sagittarius</td>
 
                 <td align="center">18h 33m,3</td>
 
                 <td align="center">18h 33m,3</td>
                 <td align="center">-23o 58'</td>
+
                 <td align="center">-23<sup>o</sup> 58'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 201: Γραμμή 201:
 
                 <td align="center">Sagittarius</td>
 
                 <td align="center">Sagittarius</td>
 
                 <td align="center">17h 54m,0</td>
 
                 <td align="center">17h 54m,0</td>
                 <td align="center">-19o 01'</td>
+
                 <td align="center">-19<sup>o</sup> 01'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 209: Γραμμή 209:
 
                 <td align="center">Sagittarius</td>
 
                 <td align="center">Sagittarius</td>
 
                 <td align="center">18h 15m,5</td>
 
                 <td align="center">18h 15m,5</td>
                 <td align="center">-18o 27'</td>
+
                 <td align="center">-18<sup>o</sup> 27'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 217: Γραμμή 217:
 
                 <td align="center">Sagittarius</td>
 
                 <td align="center">Sagittarius</td>
 
                 <td align="center">18h 28m,8</td>
 
                 <td align="center">18h 28m,8</td>
                 <td align="center">-19o 17' </td>
+
                 <td align="center">-19<sup>o</sup> 17' </td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 225: Γραμμή 225:
 
                 <td align="center">Scutum</td>
 
                 <td align="center">Scutum</td>
 
                 <td align="center">18h 42m,5</td>
 
                 <td align="center">18h 42m,5</td>
                 <td align="center">-9o 27'</td>
+
                 <td align="center">-9<sup>o</sup> 27'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 233: Γραμμή 233:
 
                 <td align="center">Vulpecula</td>
 
                 <td align="center">Vulpecula</td>
 
                 <td align="center">19h 57m,4</td>
 
                 <td align="center">19h 57m,4</td>
                 <td align="center">22o 35'</td>
+
                 <td align="center">22<sup>o</sup> 35'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 241: Γραμμή 241:
 
                 <td align="center">Sagittarius</td>
 
                 <td align="center">Sagittarius</td>
 
                 <td align="center">18h 21m,5</td>
 
                 <td align="center">18h 21m,5</td>
                 <td align="center">-24o 54'</td>
+
                 <td align="center">-24<sup>o</sup> 54'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 249: Γραμμή 249:
 
                 <td align="center">Cygnus</td>
 
                 <td align="center">Cygnus</td>
 
                 <td align="center">20h 22m,2</td>
 
                 <td align="center">20h 22m,2</td>
                 <td align="center">38o 21'</td>
+
                 <td align="center">38<sup>o</sup> 21'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 257: Γραμμή 257:
 
                 <td align="center">Capricornus</td>
 
                 <td align="center">Capricornus</td>
 
                 <td align="center">21h 37m,5</td>
 
                 <td align="center">21h 37m,5</td>
                 <td align="center">-23o 25'</td>
+
                 <td align="center">-23<sup>o</sup> 25'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 265: Γραμμή 265:
 
                 <td align="center">Andromeda</td>
 
                 <td align="center">Andromeda</td>
 
                 <td align="center">0h 40m,0 </td>
 
                 <td align="center">0h 40m,0 </td>
                 <td align="center">41o 00'</td>
+
                 <td align="center">41<sup>o</sup> 00'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 273: Γραμμή 273:
 
                 <td align="center">Andromeda</td>
 
                 <td align="center">Andromeda</td>
 
                 <td align="center">0h 40m,0</td>
 
                 <td align="center">0h 40m,0</td>
                 <td align="center">40o 36'</td>
+
                 <td align="center">40<sup>o</sup> 36'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 281: Γραμμή 281:
 
                 <td align="center">Triangulum</td>
 
                 <td align="center">Triangulum</td>
 
                 <td align="center">1h 31m,1</td>
 
                 <td align="center">1h 31m,1</td>
                 <td align="center">30o 24'</td>
+
                 <td align="center">30<sup>o</sup> 24'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 289: Γραμμή 289:
 
                 <td align="center">Perseus</td>
 
                 <td align="center">Perseus</td>
 
                 <td align="center">2h 38m,8</td>
 
                 <td align="center">2h 38m,8</td>
                 <td align="center">42o 34</td>
+
                 <td align="center">42<sup>o</sup> 34</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 297: Γραμμή 297:
 
                 <td align="center">Gemini</td>
 
                 <td align="center">Gemini</td>
 
                 <td align="center">6h 05m,7</td>
 
                 <td align="center">6h 05m,7</td>
                 <td align="center">24o 20'</td>
+
                 <td align="center">24<sup>o</sup> 20'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 305: Γραμμή 305:
 
                 <td align="center">Auriga</td>
 
                 <td align="center">Auriga</td>
 
                 <td align="center">5h 32m,0</td>
 
                 <td align="center">5h 32m,0</td>
                 <td align="center">34o 07'</td>
+
                 <td align="center">34<sup>o</sup> 07'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 313: Γραμμή 313:
 
                 <td align="center">Auriga</td>
 
                 <td align="center">Auriga</td>
 
                 <td align="center">5h 49m,0</td>
 
                 <td align="center">5h 49m,0</td>
                 <td align="center">32o 33'</td>
+
                 <td align="center">32<sup>o</sup> 33'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 321: Γραμμή 321:
 
                 <td align="center">Auriga</td>
 
                 <td align="center">Auriga</td>
 
                 <td align="center">5h 25m,3</td>
 
                 <td align="center">5h 25m,3</td>
                 <td align="center">35o 48'</td>
+
                 <td align="center">35<sup>o</sup> 48'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 329: Γραμμή 329:
 
                 <td align="center">Cygnus</td>
 
                 <td align="center">Cygnus</td>
 
                 <td align="center">21h 30m,4</td>
 
                 <td align="center">21h 30m,4</td>
                 <td align="center">48o 13'</td>
+
                 <td align="center">48<sup>o</sup> 13'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 337: Γραμμή 337:
 
                 <td align="center">Ursa Major</td>
 
                 <td align="center">Ursa Major</td>
 
                 <td align="center">12h 20m,0</td>
 
                 <td align="center">12h 20m,0</td>
                 <td align="center">58o 22'</td>
+
                 <td align="center">58<sup>o</sup> 22'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 345: Γραμμή 345:
 
                 <td align="center">Canis Major</td>
 
                 <td align="center">Canis Major</td>
 
                 <td align="center">6h 44m,9</td>
 
                 <td align="center">6h 44m,9</td>
                 <td align="center">-20o 42'</td>
+
                 <td align="center">-20<sup>o</sup> 42'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 353: Γραμμή 353:
 
                 <td align="center">Orion</td>
 
                 <td align="center">Orion</td>
 
                 <td align="center">5h 32m,9</td>
 
                 <td align="center">5h 32m,9</td>
                 <td align="center">-5o 25'</td>
+
                 <td align="center">-5<sup>o</sup> 25'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 361: Γραμμή 361:
 
                 <td align="center">Orion</td>
 
                 <td align="center">Orion</td>
 
                 <td align="center">5h 33m,1</td>
 
                 <td align="center">5h 33m,1</td>
                 <td align="center">-5o 18'</td>
+
                 <td align="center">-5<sup>o</sup> 18'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 369: Γραμμή 369:
 
                 <td align="center">Cancer</td>
 
                 <td align="center">Cancer</td>
 
                 <td align="center">8h 37m,5</td>
 
                 <td align="center">8h 37m,5</td>
                 <td align="center">19o 52'</td>
+
                 <td align="center">19<sup>o</sup> 52'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 377: Γραμμή 377:
 
                 <td align="center">Taurus</td>
 
                 <td align="center">Taurus</td>
 
                 <td align="center">3h 43m,9</td>
 
                 <td align="center">3h 43m,9</td>
                 <td align="center">23 o 58'</td>
+
                 <td align="center">23 <sup>o</sup> 58'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 385: Γραμμή 385:
 
                 <td align="center">Puppis</td>
 
                 <td align="center">Puppis</td>
 
                 <td align="center">7h 39m,6</td>
 
                 <td align="center">7h 39m,6</td>
                 <td align="center">-14o 42'</td>
+
                 <td align="center">-14<sup>o</sup> 42'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 393: Γραμμή 393:
 
                 <td align="center">Puppis</td>
 
                 <td align="center">Puppis</td>
 
                 <td align="center">7h 34m,3</td>
 
                 <td align="center">7h 34m,3</td>
                 <td align="center">-14o 22</td>
+
                 <td align="center">-14<sup>o</sup> 22</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 401: Γραμμή 401:
 
                 <td align="center">Hydra</td>
 
                 <td align="center">Hydra</td>
 
                 <td align="center">8h 11m,2</td>
 
                 <td align="center">8h 11m,2</td>
                 <td align="center">-5o 38'</td>
+
                 <td align="center">-5<sup>o</sup> 38'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 409: Γραμμή 409:
 
                 <td align="center">Virgo</td>
 
                 <td align="center">Virgo</td>
 
                 <td align="center">12h 27m,3</td>
 
                 <td align="center">12h 27m,3</td>
                 <td align="center">8o 16'</td>
+
                 <td align="center">8<sup>o</sup> 16'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 417: Γραμμή 417:
 
                 <td align="center">Monoceros</td>
 
                 <td align="center">Monoceros</td>
 
                 <td align="center">7h 00m,5</td>
 
                 <td align="center">7h 00m,5</td>
                 <td align="center">-8o 16'</td>
+
                 <td align="center">-8<sup>o</sup> 16'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 425: Γραμμή 425:
 
                 <td align="center">Canes Venatici</td>
 
                 <td align="center">Canes Venatici</td>
 
                 <td align="center">13h 27m,8</td>
 
                 <td align="center">13h 27m,8</td>
                 <td align="center">47o 27'</td>
+
                 <td align="center">47<sup>o</sup> 27'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 433: Γραμμή 433:
 
                 <td align="center">Cassiopeia</td>
 
                 <td align="center">Cassiopeia</td>
 
                 <td align="center">23h 22m,0</td>
 
                 <td align="center">23h 22m,0</td>
                 <td align="center">61o 20'</td>
+
                 <td align="center">61<sup>o</sup> 20'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 441: Γραμμή 441:
 
                 <td align="center">Coma Berenices</td>
 
                 <td align="center">Coma Berenices</td>
 
                 <td align="center">13h 10m,5</td>
 
                 <td align="center">13h 10m,5</td>
                 <td align="center">18o 26'</td>
+
                 <td align="center">18<sup>o</sup> 26'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 449: Γραμμή 449:
 
                 <td align="center">Sagittarius</td>
 
                 <td align="center">Sagittarius</td>
 
                 <td align="center">18h 52m,0</td>
 
                 <td align="center">18h 52m,0</td>
                 <td align="center">-30o 32'</td>
+
                 <td align="center">-30<sup>o</sup> 32'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 457: Γραμμή 457:
 
                 <td align="center">Sagittarius</td>
 
                 <td align="center">Sagittarius</td>
 
                 <td align="center">19h 36m,9</td>
 
                 <td align="center">19h 36m,9</td>
                 <td align="center">-31o 03'</td>
+
                 <td align="center">-31<sup>o</sup> 03'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 465: Γραμμή 465:
 
                 <td align="center">Lyra</td>
 
                 <td align="center">Lyra</td>
 
                 <td align="center">19h 14m,6</td>
 
                 <td align="center">19h 14m,6</td>
                 <td align="center">30o 05'</td>
+
                 <td align="center">30<sup>o</sup> 05'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 473: Γραμμή 473:
 
                 <td align="center">Lyra</td>
 
                 <td align="center">Lyra</td>
 
                 <td align="center">18h 51m,7</td>
 
                 <td align="center">18h 51m,7</td>
                 <td align="center">32o 58'</td>
+
                 <td align="center">32<sup>o</sup> 58'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 481: Γραμμή 481:
 
                 <td align="center">Virgo</td>
 
                 <td align="center">Virgo</td>
 
                 <td align="center">12h 35m,1</td>
 
                 <td align="center">12h 35m,1</td>
                 <td align="center">12o 05'</td>
+
                 <td align="center">12<sup>o</sup> 05'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 489: Γραμμή 489:
 
                 <td align="center">Virgo</td>
 
                 <td align="center">Virgo</td>
 
                 <td align="center">12h 39m,5</td>
 
                 <td align="center">12h 39m,5</td>
                 <td align="center">11o 55'</td>
+
                 <td align="center">11<sup>o</sup> 55'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 497: Γραμμή 497:
 
                 <td align="center">Virgo</td>
 
                 <td align="center">Virgo</td>
 
                 <td align="center">12h 41m,1</td>
 
                 <td align="center">12h 41m,1</td>
                 <td align="center">11o 49'</td>
+
                 <td align="center">11<sup>o</sup> 49'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 505: Γραμμή 505:
 
                 <td align="center">Virgo</td>
 
                 <td align="center">Virgo</td>
 
                 <td align="center">12h 19m,4</td>
 
                 <td align="center">12h 19m,4</td>
                 <td align="center">4o 45'</td>
+
                 <td align="center">4<sup>o</sup> 45'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 513: Γραμμή 513:
 
                 <td align="center">Ophiuchus</td>
 
                 <td align="center">Ophiuchus</td>
 
                 <td align="center">16h 58m,1</td>
 
                 <td align="center">16h 58m,1</td>
                 <td align="center">-30o 03'</td>
+
                 <td align="center">-30<sup>o</sup> 03'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 521: Γραμμή 521:
 
                 <td align="center">Canes Venatici</td>
 
                 <td align="center">Canes Venatici</td>
 
                 <td align="center">13h 13m,5</td>
 
                 <td align="center">13h 13m,5</td>
                 <td align="center">42o 17'</td>
+
                 <td align="center">42<sup>o</sup> 17'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 529: Γραμμή 529:
 
                 <td align="center">Coma Berenices</td>
 
                 <td align="center">Coma Berenices</td>
 
                 <td align="center">12h 54m,3</td>
 
                 <td align="center">12h 54m,3</td>
                 <td align="center">21o 57'</td>
+
                 <td align="center">21<sup>o</sup> 57'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 537: Γραμμή 537:
 
                 <td align="center">Leo</td>
 
                 <td align="center">Leo</td>
 
                 <td align="center">11h 16m,3</td>
 
                 <td align="center">11h 16m,3</td>
                 <td align="center">13o 23'</td>
+
                 <td align="center">13<sup>o</sup> 23'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 545: Γραμμή 545:
 
                 <td align="center">Leo</td>
 
                 <td align="center">Leo</td>
 
                 <td align="center">11h 17m,6</td>
 
                 <td align="center">11h 17m,6</td>
                 <td align="center">13o 17'</td>
+
                 <td align="center">13<sup>o</sup> 17'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 553: Γραμμή 553:
 
                 <td align="center">Cancer</td>
 
                 <td align="center">Cancer</td>
 
                 <td align="center">8h 48m,3</td>
 
                 <td align="center">8h 48m,3</td>
                 <td align="center">12o 00'</td>
+
                 <td align="center">12<sup>o</sup> 00'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 561: Γραμμή 561:
 
                 <td align="center">Hydra</td>
 
                 <td align="center">Hydra</td>
 
                 <td align="center">12h 36m,8</td>
 
                 <td align="center">12h 36m,8</td>
                 <td align="center">-26o 29'</td>
+
                 <td align="center">-26<sup>o</sup> 29'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 569: Γραμμή 569:
 
                 <td align="center">Sagittarius</td>
 
                 <td align="center">Sagittarius</td>
 
                 <td align="center">18h 28m,1</td>
 
                 <td align="center">18h 28m,1</td>
                 <td align="center">-32o 23'</td>
+
                 <td align="center">-32<sup>o</sup> 23'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 577: Γραμμή 577:
 
                 <td align="center">Sagittarius</td>
 
                 <td align="center">Sagittarius</td>
 
                 <td align="center">18h 40m,0</td>
 
                 <td align="center">18h 40m,0</td>
                 <td align="center">-32o 21'</td>
+
                 <td align="center">-32<sup>o</sup> 21'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 585: Γραμμή 585:
 
                 <td align="center">Sagita</td>
 
                 <td align="center">Sagita</td>
 
                 <td align="center">19h 51m,5</td>
 
                 <td align="center">19h 51m,5</td>
                 <td align="center">18o 39'</td>
+
                 <td align="center">18<sup>o</sup> 39'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 593: Γραμμή 593:
 
                 <td align="center">Aquarius</td>
 
                 <td align="center">Aquarius</td>
 
                 <td align="center">20h 50m,7</td>
 
                 <td align="center">20h 50m,7</td>
                 <td align="center">-12o 44'</td>
+
                 <td align="center">-12<sup>o</sup> 44'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 601: Γραμμή 601:
 
                 <td align="center">Aquarius</td>
 
                 <td align="center">Aquarius</td>
 
                 <td align="center">20h 56m,4</td>
 
                 <td align="center">20h 56m,4</td>
                 <td align="center">-12o 50'</td>
+
                 <td align="center">-12<sup>o</sup> 50'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 609: Γραμμή 609:
 
                 <td align="center">Pisces</td>
 
                 <td align="center">Pisces</td>
 
                 <td align="center">1h 34m,0</td>
 
                 <td align="center">1h 34m,0</td>
                 <td align="center">15o 32'</td>
+
                 <td align="center">15<sup>o</sup> 32'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 617: Γραμμή 617:
 
                 <td align="center">Sagittarius</td>
 
                 <td align="center">Sagittarius</td>
 
                 <td align="center">20h 03m,2</td>
 
                 <td align="center">20h 03m,2</td>
                 <td align="center">-22o 04'</td>
+
                 <td align="center">-22<sup>o</sup> 04'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 625: Γραμμή 625:
 
                 <td align="center">Perseus</td>
 
                 <td align="center">Perseus</td>
 
                 <td align="center">1h 38m,8</td>
 
                 <td align="center">1h 38m,8</td>
                 <td align="center">51o 19'</td>
+
                 <td align="center">51<sup>o</sup> 19'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 633: Γραμμή 633:
 
                 <td align="center">Cetus</td>
 
                 <td align="center">Cetus</td>
 
                 <td align="center">2h 40m,1</td>
 
                 <td align="center">2h 40m,1</td>
                 <td align="center">-0o 14'</td>
+
                 <td align="center">-0<sup>o</sup> 14'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 641: Γραμμή 641:
 
                 <td align="center">Orion</td>
 
                 <td align="center">Orion</td>
 
                 <td align="center">5h 44m,2</td>
 
                 <td align="center">5h 44m,2</td>
                 <td align="center">0o 02'</td>
+
                 <td align="center">0<sup>o</sup> 02'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 649: Γραμμή 649:
 
                 <td align="center">Lepus</td>
 
                 <td align="center">Lepus</td>
 
                 <td align="center">5h 22m,2</td>
 
                 <td align="center">5h 22m,2</td>
                 <td align="center">-24o 34'</td>
+
                 <td align="center">-24<sup>o</sup> 34'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 657: Γραμμή 657:
 
                 <td align="center">Scorpio</td>
 
                 <td align="center">Scorpio</td>
 
                 <td align="center">16h 14m,1</td>
 
                 <td align="center">16h 14m,1</td>
                 <td align="center">-22o 52'</td>
+
                 <td align="center">-22<sup>o</sup> 52'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 665: Γραμμή 665:
 
                 <td align="center">Ursa Major</td>
 
                 <td align="center">Ursa Major</td>
 
                 <td align="center">9h 51m,5</td>
 
                 <td align="center">9h 51m,5</td>
                 <td align="center">69o 18'</td>
+
                 <td align="center">69<sup>o</sup> 18'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 673: Γραμμή 673:
 
                 <td align="center">Ursa Major</td>
 
                 <td align="center">Ursa Major</td>
 
                 <td align="center">9h 51m,9</td>
 
                 <td align="center">9h 51m,9</td>
                 <td align="center">69o 56'</td>
+
                 <td align="center">69<sup>o</sup> 56'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 681: Γραμμή 681:
 
                 <td align="center">Hydra</td>
 
                 <td align="center">Hydra</td>
 
                 <td align="center">13h 34m,3</td>
 
                 <td align="center">13h 34m,3</td>
                 <td align="center">-29o 37'</td>
+
                 <td align="center">-29<sup>o</sup> 37'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 689: Γραμμή 689:
 
                 <td align="center">Virgo</td>
 
                 <td align="center">Virgo</td>
 
                 <td align="center">12h 22m,6</td>
 
                 <td align="center">12h 22m,6</td>
                 <td align="center">13o 10'</td>
+
                 <td align="center">13<sup>o</sup> 10'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 697: Γραμμή 697:
 
                 <td align="center">Coma Berenices</td>
 
                 <td align="center">Coma Berenices</td>
 
                 <td align="center">12h 22m,8</td>
 
                 <td align="center">12h 22m,8</td>
                 <td align="center">18o 28'</td>
+
                 <td align="center">18<sup>o</sup> 28'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 705: Γραμμή 705:
 
                 <td align="center">Virgo</td>
 
                 <td align="center">Virgo</td>
 
                 <td align="center">12h 23m,7</td>
 
                 <td align="center">12h 23m,7</td>
                 <td align="center">13o 13'</td>
+
                 <td align="center">13<sup>o</sup> 13'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 713: Γραμμή 713:
 
                 <td align="center">Virgo</td>
 
                 <td align="center">Virgo</td>
 
                 <td align="center">12h 28m,3</td>
 
                 <td align="center">12h 28m,3</td>
                 <td align="center">12o 40'</td>
+
                 <td align="center">12<sup>o</sup> 40'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 721: Γραμμή 721:
 
                 <td align="center">Coma Berenices</td>
 
                 <td align="center">Coma Berenices</td>
 
                 <td align="center">12h 29m,5</td>
 
                 <td align="center">12h 29m,5</td>
                 <td align="center">14o 42'</td>
+
                 <td align="center">14<sup>o</sup> 42'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 729: Γραμμή 729:
 
                 <td align="center">Virgo</td>
 
                 <td align="center">Virgo</td>
 
                 <td align="center">12h 33m,1</td>
 
                 <td align="center">12h 33m,1</td>
                 <td align="center">12o 50'</td>
+
                 <td align="center">12<sup>o</sup> 50'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 737: Γραμμή 737:
 
                 <td align="center">Virgo</td>
 
                 <td align="center">Virgo</td>
 
                 <td align="center">12h 34m,3</td>
 
                 <td align="center">12h 34m,3</td>
                 <td align="center">13o 26'</td>
+
                 <td align="center">13<sup>o</sup> 26'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 745: Γραμμή 745:
 
                 <td align="center">Coma Berenices</td>
 
                 <td align="center">Coma Berenices</td>
 
                 <td align="center">12h 32m,9</td>
 
                 <td align="center">12h 32m,9</td>
                 <td align="center">14o 46'</td>
+
                 <td align="center">14<sup>o</sup> 46'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 753: Γραμμή 753:
 
                 <td align="center">Hercules</td>
 
                 <td align="center">Hercules</td>
 
                 <td align="center">17h 15m,6</td>
 
                 <td align="center">17h 15m,6</td>
                 <td align="center">43o 12'</td>
+
                 <td align="center">43<sup>o</sup> 12'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 761: Γραμμή 761:
 
                 <td align="center">Puppis</td>
 
                 <td align="center">Puppis</td>
 
                 <td align="center">7h 42m,4</td>
 
                 <td align="center">7h 42m,4</td>
                 <td align="center">-23o 45'</td>
+
                 <td align="center">-23<sup>o</sup> 45'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 769: Γραμμή 769:
 
                 <td align="center">Canes Venatici</td>
 
                 <td align="center">Canes Venatici</td>
 
                 <td align="center">12h 48m,6</td>
 
                 <td align="center">12h 48m,6</td>
                 <td align="center">41o 23'</td>
+
                 <td align="center">41<sup>o</sup> 23'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 777: Γραμμή 777:
 
                 <td align="center">Leo</td>
 
                 <td align="center">Leo</td>
 
                 <td align="center">10h 41m,3</td>
 
                 <td align="center">10h 41m,3</td>
                 <td align="center">11o 58'</td>
+
                 <td align="center">11<sup>o</sup> 58'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 785: Γραμμή 785:
 
                 <td align="center">Leo</td>
 
                 <td align="center">Leo</td>
 
                 <td align="center">10h 44m,2</td>
 
                 <td align="center">10h 44m,2</td>
                 <td align="center">12o 05'</td>
+
                 <td align="center">12<sup>o</sup> 05'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 793: Γραμμή 793:
 
                 <td align="center">Ursa Major</td>
 
                 <td align="center">Ursa Major</td>
 
                 <td align="center">11h 12m,0</td>
 
                 <td align="center">11h 12m,0</td>
                 <td align="center">55o 18'</td>
+
                 <td align="center">55<sup>o</sup> 18'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 801: Γραμμή 801:
 
                 <td align="center">Coma Berenices</td>
 
                 <td align="center">Coma Berenices</td>
 
                 <td align="center">12h 11m,3</td>
 
                 <td align="center">12h 11m,3</td>
                 <td align="center">15o 11'</td>
+
                 <td align="center">15<sup>o</sup> 11'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 809: Γραμμή 809:
 
                 <td align="center">Coma Berenices</td>
 
                 <td align="center">Coma Berenices</td>
 
                 <td align="center">12h 16m,3</td>
 
                 <td align="center">12h 16m,3</td>
                 <td align="center">14o 42'</td>
+
                 <td align="center">14<sup>o</sup> 42'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 817: Γραμμή 817:
 
                 <td align="center">Coma Berenices</td>
 
                 <td align="center">Coma Berenices</td>
 
                 <td align="center">12h 20m,4</td>
 
                 <td align="center">12h 20m,4</td>
                 <td align="center">16o 06'</td>
+
                 <td align="center">16<sup>o</sup> 06'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 825: Γραμμή 825:
 
                 <td align="center">Ursa Major</td>
 
                 <td align="center">Ursa Major</td>
 
                 <td align="center">14h 01m,4</td>
 
                 <td align="center">14h 01m,4</td>
                 <td align="center">54o 35'</td>
+
                 <td align="center">54<sup>o</sup> 35'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 833: Γραμμή 833:
 
                 <td align="center">Draco</td>
 
                 <td align="center">Draco</td>
 
                 <td align="center">15h 06m,3</td>
 
                 <td align="center">15h 06m,3</td>
                 <td align="center">55o 45'</td>
+
                 <td align="center">55<sup>o</sup> 45'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 841: Γραμμή 841:
 
                 <td align="center">Cassiopeia</td>
 
                 <td align="center">Cassiopeia</td>
 
                 <td align="center">1h 29m,9</td>
 
                 <td align="center">1h 29m,9</td>
                 <td align="center">60o 27'</td>
+
                 <td align="center">60<sup>o</sup> 27'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 849: Γραμμή 849:
 
                 <td align="center">Virgo</td>
 
                 <td align="center">Virgo</td>
 
                 <td align="center">12h 37m,3</td>
 
                 <td align="center">12h 37m,3</td>
                 <td align="center">-11o 21'</td>
+
                 <td align="center">-11<sup>o</sup> 21'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 857: Γραμμή 857:
 
                 <td align="center">Leo</td>
 
                 <td align="center">Leo</td>
 
                 <td align="center">10h 45m,2</td>
 
                 <td align="center">10h 45m,2</td>
                 <td align="center">12o 51'</td>
+
                 <td align="center">12<sup>o</sup> 51'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 865: Γραμμή 865:
 
                 <td align="center">Canes Venatici</td>
 
                 <td align="center">Canes Venatici</td>
 
                 <td align="center">12h 16h,5</td>
 
                 <td align="center">12h 16h,5</td>
                 <td align="center">47o 35'</td>
+
                 <td align="center">47<sup>o</sup> 35'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 873: Γραμμή 873:
 
                 <td align="center">Ophiuchus</td>
 
                 <td align="center">Ophiuchus</td>
 
                 <td align="center">16h 29m,7</td>
 
                 <td align="center">16h 29m,7</td>
                 <td align="center">-12o 57'</td>
+
                 <td align="center">-12<sup>o</sup> 57'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 881: Γραμμή 881:
 
                 <td align="center">Ursa Major</td>
 
                 <td align="center">Ursa Major</td>
 
                 <td align="center">11h 08m,7</td>
 
                 <td align="center">11h 08m,7</td>
                 <td align="center">55o 57'</td>
+
                 <td align="center">55<sup>o</sup> 57'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 889: Γραμμή 889:
 
                 <td align="center">Ursa Major</td>
 
                 <td align="center">Ursa Major</td>
 
                 <td align="center">11h 55m,0</td>
 
                 <td align="center">11h 55m,0</td>
                 <td align="center">53o 39'</td>
+
                 <td align="center">53<sup>o</sup> 39'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
 
     <tr>
 
     <tr>
Γραμμή 897: Γραμμή 897:
 
                 <td align="center">Andromeda</td>
 
                 <td align="center">Andromeda</td>
 
                 <td align="center"> 0h 40m,3 </td>
 
                 <td align="center"> 0h 40m,3 </td>
                 <td align="center">41o 41'</td>
+
                 <td align="center">41<sup>o</sup> 41'</td>
 
     </tr>
 
     </tr>
                   
+
               
 
</table>
 
</table>
  

Τελευταία αναθεώρηση της 11:58, 1 Ιουνίου 2007

Γενικά

Κατά τη διάρκεια των ετών 1758-1782 ο Charles Messier (Σαρλ Μεσιέ), ένας Γάλλος αστρονόμος (1730 - 1817) έφτιαξε μια λίστα με περίπου 100 αντικείμενα που δύσκολα ξεχώριζαν από κομήτες μέσα από τα τηλεσκόπια της εποχής. Εκείνη την εποχή, η ανακάλυψη κομητών ήταν ένας τρόπος να γίνει κανείς διάσημος στην αστρονομία. Ο στόχος του Messier ήταν να φτιάξει έναν κατάλογο που να τον απαρτίζουν αντικείμενα που συχνά τα νόμιζαν λανθασμένα για κομήτες. Ευτυχώς για μας, ο Κατάλογος Messier έγινε διάσημος για έναν ανώτερο λόγο, έγινε γνωστός ως η συλλογή με τα πιο όμορφα αντικείμενα του ουρανού όπως νεφελώματα, σμήνη αστέρων και γαλαξίες. Τα αντικείμενα Messier είναι οι πιο δημοφιλείς στόχοι των ερασιτεχνών αστρονόμων. Κάθε ερασιτέχνης αστρονόμος που διαθέτει τηλεσκόπιο έχει σίγουρα ως πρώτο από τους στόχους του να παρατηρήσει όλα τα αντικείμενα Messier. Είναι ιδιαίτερα θετικό το γεγονός ότι ακόμα και με ένα τηλεσκόπιο 4 ιντσών, η μεγάλη πλειοψηφία των αντικειμένων Messier είναι ορατά στους ερασιτέχνες.

(Λόγω διπλοεγγραφής απ' τον Messier του αντικειμένου Μ101, το Μ102 αντικαταστάθηκε από το NGC 5866 στον Δράκοντα)

Πίνακας Αντικειμένων

Α/Α Όνομα Είδος Αστερισμός R.A. Dec.
M1 Crab Nebula Παλιός Σούπερ Νόβα Taurus 5h 31m,5 21o 59'
M2 . Σφαιρωτό Σμήνος Aquarius 21h 30m,9 -1o 03'
M3 . Σφαιρωτό Σμήνος Canes Venatici 13h 39m,9 28o 38'
M4 . Σφαιρωτό Σμήνος Scorpio 16h 20m,6 -26o 24'
M5 . Σφαιρωτό Σμήνος Serpens 15h 16m,0 2o 16'
M6 Butterfly Cluster Ανοιχτό Σμήνος Scorpio 17h 36m,8 -32o 11'
M7 . Ανοιχτό Σμήνος Scorpio 17h 50m,7 -34o 48'
M8 Lagoon Nebula Νεφέλωμα Διάχυσης Sagittarius 18h 01m,6 -24o 20'
M9 . Σφαιρωτό Σμήνος Ophiuchus 17h 16m,2 -18o 28'
M10 . Σφαιρωτό Σμήνος Ophiuchus 16h 54m,5 -4o 02'
M11 Wild Duck Cluster Ανοιχτό Σμήνος Scutum 18h 48m,4 -6o 20'
M12 . Σφαιρωτό Σμήνος Ophiuchus 16h 44m,6 -1o 52'
M13 . Σφαιρωτό Σμήνος Hercules 16h 39m,9 36o 33'
M14 . Σφαιρωτό Σμήνος Ophiuchus 17h 35m,0 -3o 13'
M15 . Σφαιρωτό Σμήνος Pegasus 21h 27m,6 11o 57'
M16 Eagle Nebula Σμήνος Serpens 18h 16m,0 -13o 48'
M17 Swan/Omega Nebula Νεφέλωμα Sagittarius 18h 18m,0 -16o 12'
M18 . Ανοιχτό Σμήνος Sagittarius 18h 17m,0 -17o 09'
M19 . Σφαιρωτό Σμήνος Ophiuchus 16h 59m,5 -26o 11'
M20 Trifid Nebula Νεφέλωμα Διάχυσης Sagittarius 17h 58m,9 -23o 02'
M21 . Ανοιχτό Σμήνος Sagittarius 18h 01m,8 -22o 30'
M22 . Σφαιρωτό Σμήνος Sagittarius 18h 33m,3 -23o 58'
M23 . Ανοιχτό Σμήνος Sagittarius 17h 54m,0 -19o 01'
M24 . Σμήνος Sagittarius 18h 15m,5 -18o 27'
M25 . Ανοιχτό Σμήνος Sagittarius 18h 28m,8 -19o 17'
M26 . Ανοιχτό Σμήνος Scutum 18h 42m,5 -9o 27'
M27 Dumbell Nebula Πλανητικό Νεφέλωμα Vulpecula 19h 57m,4 22o 35'
M28 . Σφαιρωτό Σμήνος Sagittarius 18h 21m,5 -24o 54'
M29 . Ανοιχτό Σμήνος Cygnus 20h 22m,2 38o 21'
M30 . Σφαιρωτό Σμήνος Capricornus 21h 37m,5 -23o 25'
M31 Andromeda Galaxy Γαλαξίας Andromeda 0h 40m,0 41o 00'
M32 . Γαλαξίας Andromeda 0h 40m,0 40o 36'
M33 . Γαλαξίας Triangulum 1h 31m,1 30o 24'
M34 . Ανοιχτό Σμήνος Perseus 2h 38m,8 42o 34
M35 . Ανοιχτό Σμήνος Gemini 6h 05m,7 24o 20'
M36 . Ανοιχτό Σμήνος Auriga 5h 32m,0 34o 07'
M37 . Ανοιχτό Σμήνος Auriga 5h 49m,0 32o 33'
M38 . Ανοιχτό Σμήνος Auriga 5h 25m,3 35o 48'
M39 . Ανοιχτό Σμήνος Cygnus 21h 30m,4 48o 13'
M40 . Διπλό Αστέρι Ursa Major 12h 20m,0 58o 22'
M41 . Ανοιχτό Σμήνος Canis Major 6h 44m,9 -20o 42'
M42 Orion Nebula Νεφέλωμα Διάχυσης Orion 5h 32m,9 -5o 25'
M43 De Mairan's Nebula Νεφέλωμα Διάχυσης Orion 5h 33m,1 -5o 18'
M44 Beehive Cluster Ανοιχτό Σμήνος Cancer 8h 37m,5 19o 52'
M45 Pleiades Ανοιχτό Σμήνος Taurus 3h 43m,9 23 o 58'
M46 . Ανοιχτό Σμήνος Puppis 7h 39m,6 -14o 42'
M47 . Ανοιχτό Σμήνος Puppis 7h 34m,3 -14o 22
M48 . Ανοιχτό Σμήνος Hydra 8h 11m,2 -5o 38'
M49 . Γαλαξίας Virgo 12h 27m,3 8o 16'
M50 . Ανοιχτό Σμήνος Monoceros 7h 00m,5 -8o 16'
M51 Whirlpool Galaxy Γαλαξίας Canes Venatici 13h 27m,8 47o 27'
M52 . Ανοιχτό Σμήνος Cassiopeia 23h 22m,0 61o 20'
M53 . Σφαιρωτό Σμήνος Coma Berenices 13h 10m,5 18o 26'
M54 . Σφαιρωτό Σμήνος Sagittarius 18h 52m,0 -30o 32'
M55 . Σφαιρωτό Σμήνος Sagittarius 19h 36m,9 -31o 03'
M56 . Σφαιρωτό Σμήνος Lyra 19h 14m,6 30o 05'
M57 Ring Nebula Πλανητικό Νεφέλωμα Lyra 18h 51m,7 32o 58'
M58 . Γαλαξίας Virgo 12h 35m,1 12o 05'
M59 . Γαλαξίας Virgo 12h 39m,5 11o 55'
M60 . Γαλαξίας Virgo 12h 41m,1 11o 49'
M61 Blackeye Galaxy Γαλαξίας Virgo 12h 19m,4 4o 45'
M62 . Σφαιρωτό Σμήνος Ophiuchus 16h 58m,1 -30o 03'
M63 Sunflower Galaxy Γαλαξίας Canes Venatici 13h 13m,5 42o 17'
M64 . Γαλαξίας Coma Berenices 12h 54m,3 21o 57'
M65 . Γαλαξίας Leo 11h 16m,3 13o 23'
M66 . Γαλαξίας Leo 11h 17m,6 13o 17'
M67 . Ανοιχτό Σμήνος Cancer 8h 48m,3 12o 00'
M68 . Σφαιρωτό Σμήνος Hydra 12h 36m,8 -26o 29'
M69 . Σφαιρωτό Σμήνος Sagittarius 18h 28m,1 -32o 23'
M70 . Σφαιρωτό Σμήνος Sagittarius 18h 40m,0 -32o 21'
M71 . Σφαιρωτό Σμήνος Sagita 19h 51m,5 18o 39'
M72 . Σφαιρωτό Σμήνος Aquarius 20h 50m,7 -12o 44'
M73 . Σμήνος Aquarius 20h 56m,4 -12o 50'
M74 . Γαλαξίας Pisces 1h 34m,0 15o 32'
M75 . Σφαιρωτό Σμήνος Sagittarius 20h 03m,2 -22o 04'
M76 Little Dumbell Πλανητικό Νεφέλωμα Perseus 1h 38m,8 51o 19'
M77 . Γαλαξίας Cetus 2h 40m,1 -0o 14'
M78 . Νεφέλωμα Διάχυσης Orion 5h 44m,2 0o 02'
M79 . Σφαιρωτό Σμήνος Lepus 5h 22m,2 -24o 34'
M80 . Σφαιρωτό Σμήνος Scorpio 16h 14m,1 -22o 52'
M81 . Γαλαξίας Ursa Major 9h 51m,5 69o 18'
M82 Exploding Galaxy Γαλαξίας Ursa Major 9h 51m,9 69o 56'
M83 . Γαλαξίας Hydra 13h 34m,3 -29o 37'
M84 . Γαλαξίας Virgo 12h 22m,6 13o 10'
M85 . Γαλαξίας Coma Berenices 12h 22m,8 18o 28'
M86 . Γαλαξίας Virgo 12h 23m,7 13o 13'
M87 . Γαλαξίας Virgo 12h 28m,3 12o 40'
M88 . Γαλαξίας Coma Berenices 12h 29m,5 14o 42'
M89 . Γαλαξίας Virgo 12h 33m,1 12o 50'
M90 . Γαλαξίας Virgo 12h 34m,3 13o 26'
M91 . Γαλαξίας Coma Berenices 12h 32m,9 14o 46'
M92 . Σφαιρωτό Σμήνος Hercules 17h 15m,6 43o 12'
M93 . Ανοιχτό Σμήνος Puppis 7h 42m,4 -23o 45'
M94 . Γαλαξίας Canes Venatici 12h 48m,6 41o 23'
M95 . Γαλαξίας Leo 10h 41m,3 11o 58'
M96 . Γαλαξίας Leo 10h 44m,2 12o 05'
M97 Owl Nebula Πλανητικό Νεφέλωμα Ursa Major 11h 12m,0 55o 18'
M98 . Γαλαξίας Coma Berenices 12h 11m,3 15o 11'
M99 . Γαλαξίας Coma Berenices 12h 16m,3 14o 42'
M100 . Γαλαξίας Coma Berenices 12h 20m,4 16o 06'
M101 . Γαλαξίας Ursa Major 14h 01m,4 54o 35'
M102 . Γαλαξίας Draco 15h 06m,3 55o 45'
M103 . Ανοιχτό Σμήνος Cassiopeia 1h 29m,9 60o 27'
M104 Sombrero Galaxy Γαλαξίας Virgo 12h 37m,3 -11o 21'
M105 . Γαλαξίας Leo 10h 45m,2 12o 51'
M106 . Γαλαξίας Canes Venatici 12h 16h,5 47o 35'
M107 . Σφαιρωτό Σμήνος Ophiuchus 16h 29m,7 -12o 57'
M108 . Γαλαξίας Ursa Major 11h 08m,7 55o 57'
M109 . Γαλαξίας Ursa Major 11h 55m,0 53o 39'
Μ110 . Γαλαξίας Andromeda 0h 40m,3 41o 41'