Πυκνότητα

Από astronomia.gr
Πήδηση στην πλοήγησηΠήδηση στην αναζήτηση

Το φυσικό μέγεθος πυκνότητα αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της ύλης και συμβολίζεται με το γράμμα ρ. Η πυκνότητα ενός σώματος ορίζεται ως το πηλίκο της μάζας του ανά μονάδα όγκου: LaTeX: \rho\ = \frac{m}{V}

Μονάδα μέτρησης της πυκνότητας στο Διεθνές Σύστημα Μονάδων είναι το 1 kgr/m3. Αρκετά συχνά όμως σαν μονάδα χρησιμοποιείται και το 1 gr/cm3.