Ουρανογραφικές Συντεταγμένες

Από astronomia.gr
Πήδηση στην πλοήγησηΠήδηση στην αναζήτηση

Το σύστημα αυτό είναι ανεξάρτητο της θέσης του παρατηρητή, διότι ως βασικός κύκλος αναφοράς λαμβάνεται ο ουράνιος ισημερινός και σαν πρώτος κάθετος ο ωριαίος κύκλος του εαρινού σημείου γ (δηλαδή ο κύκλος που διέρχεται από τους πόλους και το σημείο γ). Επειδή η θέση του γ μεταξύ των αστέρων είναι σχεδόν σταθερή ή μπορεί να προσδιοριστεί η μεταβολή της για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, οι συντεταγμένες είναι ανεξάρτητες της φαινόμενης ημερήσιας κίνησης, οπότε το σύστημα, σαν ανεξάρτητο του τόπου και του χρόνου, είναι κατάλληλο για τη σύνταξη καταλόγων συντεταγμένων των αστέρων.

Οι ουρανογραφικές συντεγμένες είναι η απόκλιση (δ) και η ορθή αναφορά (α).

  • Σαν απόκλιση (δ) ορίζουμε τη γωνιώδη απόσταση του S από τον ουράνιο ισημερινό και μετριέται με το τόξο ΜS από 0 έως LaTeX: \pm \;90 μοίρες. Πολλές φορές αντί του τόξου ΜS λαμβάνεται το τόξο PS το οποίο ονομάζεται πολική απόσταση του S και μετριέται με αρχή τον ουράνιο πόλο P από 0 έως 180 μοίρες.
  • Η ορθή αναφορά (α) είναι η γωνιώδη απόσταση της τομής του ωριαίου του αστέρα S με τον ουράνιο ισημερινό, από το Εαρινό Σημείο γ (δηλαδή το τόξο γΜ). Μετριέται από το γ επί του ισημερινού κατά την ορθή φορά από 0 έως 360 μοίρες ή συνηθέστερα από 0 έως 24 ώρες.


Coordinates.png