Ενεργότητα Αστέρα

Από astronomia.gr
Πήδηση στην πλοήγησηΠήδηση στην αναζήτηση

Η Ενεργότητα (Ε) ενός αστέρος ορίζεται ως η ολική ενέργεια που εκπέμπεται από τον αστέρα ανά μονάδα χρόνου (ρυθμός εκλύσεως ενέργειας ή ενεργειακή ισχύς του αστέρος). Μετριέται σε έργια/δευτερ. (erg/sec) και εκφράζεται ως το άθροισμα τριών ενεργοτήτων που χαρακτηρίζουν τρεις διαφορετικές μορφές ενέργειας. Αυτές είναι:

1.Ενεργότητα Φωτονίων ή Φωτεινότητα (L) - εκπομπή ενέργειας με μορφή ακτινοβολίας από την επιφάνεια του αστέρος σ'όλα τα μήκη κύματος.

2.Ενεργότητα νετρίνων (Εv) - εκπομπή ενέργειας με μορφή νετρίνων που προέρχονται από το εσωτερικό των αστέρων.

3.Ενεργότητα απώλειας μάζας (Εm) - εκπομπή ενέργειας λόγω απώλειας μάζας από την επιφάνεια των αστέρων είτε με έκρηξη είτε με συνεχή τρόπο.

Έτσι ενεργότητα μπορεί να εκφραστεί ως: E=L+Ev+Em.