Δείκτης Χρώματος

Από astronomia.gr
Πήδηση στην πλοήγησηΠήδηση στην αναζήτηση

Ο δείκτης χρώματος, είναι μια αριθμητική έκφραση που καθορίζει το χρώμα του άστρου και συνεπώς και τη θερμοκρασία ( χρώματός ) του. Κάθε δείκτης είναι η διαφορά των μεγεθών, m, του αστέρα σε διαφορετικές φασματικές περιοχές. Οι δείκτες χρώματος παρέχουν πληροφορίες για το χρώμα του αστέρα διότι η αύξηση της θερμοκρασίας ενός αστέρα οδηγεί στη μετάθεση της ενεργειακής του κατανομής προς το κυανό μέρος του φάσματος ( και στην αντίθετη περίπτωση προς το ερυθρό ). Η διαφορά λοιπόν των παρατηρούμενων μεγεθών ενός αστέρα σε δύο φασματικές περιοχές μας παρέχει ένα μέτρο του πόσο θερμός είναι.