Αστρονομικός Χρόνος

Από astronomia.gr
Πήδηση στην πλοήγησηΠήδηση στην αναζήτηση

Με τον όρο αστρονομικός χρόνος χαρακτηρίζεται το σύνολο των συστημάτων χρόνου που ως βάση τους λαμβάνουν την περιστροφή της Γης ως προς κάποιο ουράνιο σώμα ή σημείο της ουράνιας σφαίρας, το οποίο χρησιμοποιείται ως σύστημα αναφοράς. Εάν θεωρήσουμε ότι η περιστροφή της Γης εκτελείται με σταθερή ταχύτητα τότε η ωριαία γωνία ενός σημείου της ουράνιας σφαίρας δίνει το μέτρο του χρόνου. Ανάλογα με το εκλεγμένο σημείο έχουμε και το αντίστοιχο σύστημα χρόνου.


Η αρχή μέτρησης διαφέρει στα διάφορα συστήματα χρόνου, όπου άλλοτε λαμβάνεται η άνω μεσουράνηση και άλλοτε η κάτω μεσουράνηση του εκλεγμένου σημείου. Έτσι η ωριαία γωνία έχει αντίστοιχα τιμές 0h ή 12h. Το διάστημα του χρόνου μεταξύ δύο διαδοχικών άνω ή κάτω μεσουρανήσεων του σημείου αυτού για τον μεσημβρινό ενός τόπου καθορίζει τη μονάδα μέτρησης του χρόνου που λέγεται ημέρα, η οποία διαιρείται 24 ώρες (h), μία ώρα σε 60 λεπτά (m) και το ένα λεπτό σε 60 δευτερόλεπτα (s).


Τα κυριότερα συστήματα είναι τα εξής: