Αστεροσκοπείο

Από astronomia.gr
Πήδηση στην πλοήγησηΠήδηση στην αναζήτηση

Αστεροσκοπείο, καλείται κάθε επιστημονικό ίδρυμα και ο εξοπλισμός του, που σκοπό έχει την παρατήρηση φυσικών συστημάτων και φαινομένων και την επιστημονική ανάλυση των δεδομένων που προκύπτουν από τις παρατηρήσεις. Επιστημονικοί κλάδοι οι οποίοι συχνά βρίσκονται στις δραστηριότητες αστεροσκοπείων είναι η Αστρονομία και η Αστροφυσική, η Γεωλογία, η Σεισμολογία, η Ωκεανογραφία, η Μετεωρολογία και άλλες περιβαλλοντικές επιστήμες. Τα Αστεροσκοπεία μπορεί να είναι επίγεια ή διαστημικά. Παράδειγμα, είναι το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τα αστρονομικά αστεροσκοπεία συνήθως αποτελούνται από ένα ή περισσότερα τηλεσκόπια και τον εξοπλισμό καταγραφής της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που συλλέγουν.